"

Čitajte. Malo više dobrih knjiga, malo manje štampe. Malo više sebe, malo manje druge. Malo više trenutke, malo manje dane.

"